Loading...

ConnectorPilot til leverandør

UDFORDRINGEN

Som leverandør af produkter til forskellige webshops, er det ofte svært at få integreret webshops med egne data, hvilket medfører problemer med fejlagtige ordrer.

Du har måske som leverandør stillet en integration til rådighed, hvor webshops kan hente opdaterede data med tilgængelige varer, samt oplysninger om priser og lagerbeholdninger.

Det betyder at dine forhandlere, skal have udviklet en integration, der oversætter fra jeres dataformat, til noget deres eget shop-system kan indlæse.Det kan være svært at få de enkelte webshops til at tage investeringen i denne udvikling, da de skal igennem processen for hver leverandør.

På den anden side kan I også selv blive fastlåst i systemvalg, hvis mange af jeres forhandlere har fået udviklet en løsning, der matcher jeres specifikke integration.

LØSNINGEN

Vi tager investeringen i udviklingen af integrationen med jeres system.

Derefter stiller vi jeres data til rådighed for forhandlere på en ensartet måde. Forhandlerne kan direkte hente data i formater, som allerede passer 100 procent i de mest gængse shopsystemer.

Vi sørger for at hente friske data fra jer, en eller flere gange om dagen, og de er altid tilgængelige for forhandlerne i den nyeste version.ConnectorPilot er en løsning på alle disse udfordringer, og giver dine forhandlere omgående og billig adgang til dine data, i et format som deres shop-system allerede forstår. Det betyder at dine forhandlere, ikke længere skal investere i en integration med jeres system. I vil derfor opleve at flere forhandlere vil blive integreret med jer, og dermed vil salget stige, og antallet af fejlbehæftede ordrer vil falde.

Som leverandør vil I også have større frihed til at ændre på interne systemer, da det så kun er ConnectorPilot der skal tilpasse sig ændringerne.

FORDELE

Tilfredse forhandlere, der kan få adgang til jeres data i et format de direkte kan anvende i shopsystemet

Jeres produkter vises på forhandlernes shops til de aktuelle priser

I får mulighed for at ændre I jeres egne systemer og API uden at alle forhandlere skal tilpasse deres løsninger også

I kan lettere få nye forhandlere af jeres produkter

I har til enhver tid selv overblik og kontrol over, hvilke virksomheder der kan modtage jeres data. Det foregår via en enkel proces, hvor I med et enkelt klik, kan godkende eller afvise en forespørgsel.

DATA-SHOP

I har også mulighed for at blive vist på vores data-shop, hvor eksisterende webshops kan få øje på jeres produkter, og ansøge om at blive modtagere af data. Det giver jer en unik mulighed for at få nye og seriøse forhandlere af jeres produkter.

PRIS

DKK 0,-

ConnectorPilot er en gratis løsning for jer som leverandør.
Forhandleren betaler et lavt månedligt abonnement uden indledende omkostninger og ingen bindingsperiode overhovedet.

JEG VIL GERNE HØRE MERE

FAQ

Du er altid meget velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål til vores løsning.

KONTAKT

Hvilke leverandører kan I oprette forbindelse til?

Vi arbejder altid på at få flere leverandør med ombord på ConnectorPilot.
Findes din leverandør ikke i vores system endnu, er du altid meget velkommen til at tage kontakt til os. Så kan vi få dem oprettet.
Har du en forespørgsel vedr. din leverandør, kan du kontakte os her.

Hvis din leverandør allerede er oprettet i ConnectorPilot, kan du komme i gang samme dag.
Er din leverandør ikke oprettet endnu, kan vi oprette dem. Afhænge af hvilket system din leverandør benytter, kan vi typisk få dem oprettet indenfor 3-7 hverdage.

Nej, vi har ingen binding på vores aftaler.
Du betaler pr. måned, og kan opsige inden næste betalingsfrist plus én måned.

Ja. Hvis din webshop allerede har alle produkter, kan vi sagtens nøjes med at synkronisere lagerbeholdning, eller anden information. Dine produkter skal dog have samme SKU/Varenummer, som din leverandør.

Èt abonnement giver adgang til at bruge ConnectorPilot til 2 IP-Adresser.
Det er dog ikke tilladt at dele din konto med andre.

Hvis du som leverandør vil begynde at tilbyde denne service til jeres forhandlere, er du meget velkommen til at skrive til os på info@connectorpilot.com, så vi kan få jer oprettet i vores platform.